Wijziging bedrijvenregeling

Medio 2017 wordt de Bedrijvenregeling gewijzigd. De regeling wordt eindig. Dit betekent dat voor 2024 een saneringsplan of BUS-melding moet zijn ingediend. Voor 2025 moet subsidie zijn aangevraagd. Subsidie kan worden aangevraagd voor saneringskosten die tot 2030 worden gemaakt.

Bij de bestaande regeling moet de bestemming bedrijfsterrein blijven. In de gewijzigde regeling kan de bestemming ook wonen worden. Als u meer wilt weten over de Bedrijvenregeling en de wijziging kunt u contact opnemen met ons.