Privacy- en cookieverklaring 

Privacy- en cookieverklaring
Wij respecteren de privacy van al onze bezoekers van de website. In deze privacy- en cookieverklaring leest u alles over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, welke gegevens wij verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. Zo leggen wij uit waar wij uw gegevens opslaan en met welk doel. Daarnaast zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten beschreven.

Met de Stichting BSB Zuid website verzamelen en verwerken wij diverse persoonsgegevens van u als bezoeker. Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat er op zodanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan zodat uw privacy zo veel als mogelijk beschermd en gewaarborgd wordt. Stichting BSB Zuid houdt alleen die persoonsgegevens bij die nodig zijn om u van dienst te kunnen zijn.

Waarom we gegevens nodig hebben
Stichting BSB Zuid verwerkt uw gegevens, voor de volgende doeleinden:
• Het verzenden van onze (eventuele) nieuwsbrief

  • Het verzenden van informerende (nieuws)brieven
    • Versturen van kerstkaarten en relatiegeschenken
    • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
    • Het verwerken van uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden
    • Het houden van klanttevredenheidsonderzoeken

Gebruik van cookies
Stichting BSB Zuid verzamelt en bewaart bepaalde informatie van bezoekers over het gebruik van de site, zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, type browser, browser-taal, het IP adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie.

Stichting BSB Zuid houdt geen unieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld uw naam of e-mailadres), tenzij u daarvoor kiest (bijvoorbeeld bij het inschrijven van onze nieuwsbrief) en deze informatie specifiek vermeldt. Deze informatie wordt verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. In onze cookies wordt geen naar personen te herleiden informatie opgenomen.

Contactformulier & e-mail
De velden aangegeven met een ‘*verplicht’ tag dienen ingevuld te worden om u van dienst te kunnen zijn. Als u ons contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden deze gegevens voor zolang het nodig bewaard tot deze beantwoord of afgehandeld zijn. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. 

Stichting BSB Zuid nieuwsbrief
Wij kunnen een aantal keer per jaar een nieuwsbrief versturen waarmee we onze (potentiele) klanten en opdrachtgevers willen informeren over nieuwe trends en ontwikkelingen binnen Stichting BSB Zuid. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan het e-mailbestand. U kunt zich ten alle tijden afmelden van de Stichting BSB Zuid nieuwsbrief, doormiddel van een afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. Het e-mailbestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 Delen met anderen
Stichting BSB Zuid verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 Bewaren van gegevens
Alle gegevens en informatie worden niet langer als noodzakelijk bewaard.

 Hoe wij persoonsgegeven beveiligen
Stichting BSB Zuid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting BSB Zuid maakt gebruik van een betrouwbare SSL Certificaat GeoTrust RapidSSL om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Alle data is versleuteld beveiligd.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting BSB Zuid. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Deze verzoeken kunt u sturen naar info@bsbzuid.nl

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen 
Stichting BSB Zuid behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Het is daarom aan te raden deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen en feedback
Als u vragen heeft, of meer informatie wil ontvangen neem dan contact met ons op: info@bsbzuid.nl

Laatste update: 19-11-2018