Over ons

Stichting BSB Zuid (opgericht in 1992) begeleidt bedrijven bij het in beeld brengen en de aanpak van bodemverontreiniging. Stichting BSB Zuid komt voort uit de landelijke BSB-operatie. In deze operatie werkt het georganiseerde bedrijfsleven (VNO/NCW, MKB Nederland en KvK) samen met de bevoegde overheden (provincies en grote steden) aan het in beeld brengen van de bodemkwaliteit bij bedrijven. Stichting BSB heeft sinds 1992 meer dan 10.000 Zuid-Nederlandse bedrijven geadviseerd bij het vastleggen van de bodemkwaliteit en de wijze waarop zij kunnen omgaan met bodemverontreiniging.

De stichting is onafhankelijk en onpartijdig en vervult een intermediaire rol tussen bedrijven en de bevoegde overheden (provincies, grote steden en omgevingsdiensten). We analyseren de situatie en maken samen met individuele bedrijven een aanpak om de bodem te onderzoeken en te saneren. Wij coördineren en begeleiden bedrijven bij deze aanpak en stemmen deze aanpak af met andere betrokken partijen zoals gemeenten, provincies, accountants, juristen, omgeving en kopers. Hierbij staan we borg voor onze onafhankelijke en onpartijdige rol.

Met onze kennis en door goede communicatie met alle betrokken partijen werken wij voor bedrijven toe naar bedrijfseconomische (en duurzaam) verantwoorde eindoplossingen. Dit doen wij ook voor inhoudelijk en procesmatig complexe bodemproblemen.  Hierbij wordt u als ondernemer door ons in het gehele traject ontzorgt.

BSB Zuid is er niet alleen voor de bedrijven die deelnemen aan de BSB-operatie. Ook voor niet-deelnemers, particulieren en overheden, kan BSB Zuid haar kennis en expertise inzetten

Momenteel werken wij voor de provincies Brabant en Limburg aan het project Bodem en Bedrijf. In dit project werken wij samen met de overheid en bedrijven aan de aanpak van bodemverontreiniging op bedrijfslocaties. Bijvoorbeeld verontreinigingen die risico’s voor mens en milieu met zich meebrengen of die een ontwikkeling van een locatie belemmert. Wij werken samen met de ondernemer en de overheid aan oplossingen waarbij een aanpak van de verontreiniging en ontwikkeling van een locatie technisch en financieel haalbaar wordt.