Stichting BSB Zuid
Pettelaarpark 10
5216 PD ’s-Hertogenbosch

Postbus 70084
5201 DZ ’s-Hertogenbosch

telefoon 073-6806690

info@bsbzuid.nl
www.bsbzuid.nl

Harm Janssen – h.janssen@bsbzuid.nl
Als directeur van Stichting BSB Zuid heeft hij jarenlange ervaring met de belangenbehartiging van bedrijven, onderhandelingstrajecten namens bedrijven en overleg met overheden op bestuurlijk niveau. Harm heeft ruim 20 jaar ervaring, een groot netwerk onder bestuurders en behartigt de belangen van ondernemers in regionale en landelijke commissies en werkgroepen. Uw belangen zijn bij hem in goede handen.

Gerrit Boer –  g.boer@bsbzuid.nl
Als projectleider werkt Gerrit hoofdzakelijk voor het bedrijfsleven. Mede als adviseur bij Stichting BSB Zuid heeft hij ruim 20 jaar ervaring in bodem- en milieuvraagstukken bij bedrijven en ervaring met bodemsaneringsprojecten.