Bodemsanering

Voor ernstige bodemverontreiniging waaraan risico’s voor mens en milieu zijn verbonden is een sanering van de bodem verplicht. In dit geval dient sanering als doel te hebben dat na afloop van de sanering aan de resterende verontreiniging geen risico’s voor mens en milieu zijn verbonden.

Voor ernstige bodemverontreiniging waaraan geen risico’s voor mens en milieu zijn verbonden is een sanering van de bodem noodzakelijk. In deze gevallen is een sanering pas noodzakelijk als een locatie wordt ontwikkeld (nieuwbouw, bestemmingswijziging). In deze gevallen dient de verontreiniging te worden ingepast in de ontwikkeling. Hierbij kan een afweging worden gemaakt tussen verschillende saneringsdoelstellingen:

  1. volledig saneren
  2. deelsanering (bijvoorbeeld leeflaag aanbrengen door bovenste meter te saneren)
  3. isoleren van verontreiniging zodat er geen contactmogelijkheden zijn.

Een verontreiniging kan conventioneel of in-situ worden gesaneerd. Bij een conventionele sanering wordt verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar een reiniger. Bij een in-situ sanering vind vrijwel geen grondverzet plaats. Bij in-situ saneringstechnieken moet worden gedacht aan:

  1. Extractieve saneringstechnieken waarmee de verontreiniging uit de bodem gehaald wordt. Te denken valt hierbij aan grondwateronttrekking of bodemluchtextractie.
  2. Biologische saneringstechnieken waarmee de natuurlijke afbraak wordt gestimuleerd. Dit kan bijvoorbeeld door het injecteren van extra voedingsstoffen. Soms verloopt de biologische afbraak van nature al zo goed dat alleen controle van het afbraakproces nodig is.
  3. Chemische saneringstechnieken waarmee door injectie van chemicaliën de verontreiniging geoxideerd of gereduceerd wordt. Te denken valt bijvoorbeeld aan het injecteren van waterstofperoxide, permanganaat of ozon als oxidatiemiddel.

Bij de uitvoering van een sanering is het van belang om een heldere saneringsdoelstelling te formuleren en goede afspraken te maken met de saneerder. Als initiatiefnemer van een bodemsanering moet je keuzes maken. Wij kunnen u adviseren om de juiste keuzes te maken.

Wilt u meer informatie over bodemsanering, neem dan contact op met één van onze adviseurs.