Bodem en bedrijf

Bedrijven moeten op eigen kosten de bodem saneren. Het bedrijfsleven staat hierbij voor een flinke opgave. In de Noord-Brabant en Limburg hebben wij samen met iedere provincies een unieke aanpak uitgewerkt: ‘Bodem en Bedrijf’.

Uitgangspunt is dat (sanerende) maatregelen worden genomen met oog voor de economische situatie van het individuele bedrijf. Dit vergt maatwerk op organisatorisch, financieel en milieuhygiënisch gebied. Om de aanpak verder te stroomlijnen zoeken we in een programmatische aanpak naar een effectieve en efficiënte bundeling van de opgaven herstructurering, ‘werklocaties’ en ‘spoedlocaties’. We koppelen de thema’s ecologie (verontreiniging en drinkwater), economie (vitale terreinen) en ontwikkeling (herstructurering en revitalisering) op een slimme manier waardoor kansrijke locaties opgepakt worden.

Door een slimme koppeling van economie, ecologie en ontwikkeling wordt de aanpak van verontreinigde bedrijfslocaties technisch en financieel wel haalbaar. Hiermee wordt economische ontwikkeling gestimuleerd en worden situaties waar sprake is van milieuhygienische risico’s aangepakt.

Wij werken samen met bedrijven naar een structurele en duurzame oplossing waarmee de overheid instemt, die betaalbaar en uitvoerbaar is en waarmee de gewenste ontwikkeling kan worden gerealiseerd. Dit vraagt om een zorgvuldige afstemming met alle betrokken partijen.