Begeleiding door BSB 

Bodemonderzoek

Wij kunnen u begeleiden bij de uitvoering van bodemonderzoek en zorgen dat u een onderzoek op maat krijgt.

Bodemsanering  / planontwikkeling

Een bodemsanering en de vaak daarmee samenhangende ontwikkeling van een locatie is voor veel ondernemers een forse stap die u en uw bedrijf veel tijd, geld en energie gaat kosten. Bij belangrijke beslismomenten kunt u een beroep doen op onze expertise. Te denken valt aan het klankborden, sparren tot het opstellen van kostenramingen of een strategisch plan waarbij alle stappen en mogelijke keuzes worden uitgewerkt waarbij een aanpak van de verontreiniging optimaal wordt ingepast in de ontwikkeling van de locatie. Tevens denken wij mee over de wijze waarop een ontwikkeling financieel haalbaar wordt.

Subsidie bodemsanering

Er zijn diverse regelingen / fondsen voor een bijdrage in de kosten van een bodemsanering. Al deze regelingen kennen individuele randvoorwaarden en uitgangspunten. Vanuit onze betrokkenheid bij deze subsidieregelingen hebben we een goed inzicht in de subsidiemogelijkheden en de wijze waarop subsidie geoptimaliseerd kan worden. Voor tientallen bedrijven hebben we inmiddels de subsidie geregeld.

Onderhandelen en Communicatie

Een ondernemer met een vervuiling komt soms in een situatie dat hij hierover met de overheid, buren, koper, huurder, advocaat of makelaar moet onderhandelen. Het resultaat moet zijn dat er reële, zinvolle en naleefbare afspraken worden gemaakt die maar voor één uitleg vatbaar zijn. We begeleiden ondernemers en terreineigenaren bij deze onderhandelingen en het formuleren van de afspraken.

Waarde onroerend goed / financiële voorziening

Een bodemverontreiniging kan grote invloed hebben op de waarde van uw onroerend goed. Door middel van een kostenraming op basis van het Besluit Financiele Bepalingen onderbouwen wij de waarde van het onroerend goed. Ook onderbouwen we het treffen van financiële voorzieningen en begeleiden ondernemers bij het overleg met de accountant en fiscus hierover. `

Aansprakelijkheid

Het kan voorkomen dat een eigenaar van een terrein wordt aangesproken door derden voor verontreiniging die in het verleden op zijn perceel is veroorzaakt of dat na verkoop bodemverontreiniging wordt aangetroffen en er discussie ontstaat over wie verantwoordelijk is koper of verkoper. Wij adviseren partijen over de wijze waarop zij met deze aansprakelijkstelling kunnen omgaan.

Wilt u meer informatie over begeleiding door BSB Zuid, neem dan contact op met één van onze adviseurs.