Contact Sitemap Home
      Homepage

 

Welkom op de homepage van BSB Zuid.


Middels deze website wil BSB Zuid haar dienstverlening richting haar deelnemers vergroten door on-line informatie te verschaffen.

BSB Zuid (stichting bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen) is een bedrijfsinitiatief en heeft als doel om bedrijven zo goed mogelijk te begeleiden en te adviseren in dit traject. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het bodemonderzoek, maar ook naar aanverwante zaken die voor initiatiefnemers van belang kunnen zijn. Denk hierbij aan fiscale aspecten, subsidiemogelijkheden, aansprakelijkheden etc.

BSB Zuid is er niet alleen voor de bedrijven die deelnemen aan de BSB-operatie. Ook voor niet-deelnemers, particulieren en overheden, kan BSB Zuid haar kennis en expertise inzetten.

Op onze website treft u niet alleen informatie aan over onze diensten en producten, maar willen we u ook informatie geven over algemene zaken die een rol kunnen spelen of belangrijk kunnen zijn in het traject van bodemonderzoek en -sanering.

Natuurlijk willen we u zo goed mogelijk informeren. Heeft u suggesties of opmerkingen, of kunt u op onze pagina's niet het antwoord vinden op uw vraag, neem dan contact met ons op of stuur een e-mail. Uiterlijk binnen 3 werkdagen krijgt u antwoord op uw vraag.